Košarica

SEDEŽ ZA KOPALNO KAD

ZZZS šifra: 0705
Trajnostna doba: 120 mesecev
Zdravstveno stanje:

Stanja, ki so posledica živčno-mišičnih bolezni, bolezni ali poškodbe centralnega živčnega sistema (CŽS) in pri katerih gre za zelo hudo trajno gibalno oviranost tako, da je zavarovana oseba upravičena tudi do vozička.