Košarica

PREDLOGA ZA TEŽKO INKONTINENCO- vpojnost 1000- 2500 ml

ZZZS šifra: /
Trajnostna doba: 1- 4/5 kosov na dan
Zdravstveno stanje:

*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina, stara nad štiri leta in pol in težka nad 30 kg, ima pravico do največ 4 kosov na dan. Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad 4 leta in pol in težka nad 30 kg, ima pravico do največ 4 kosov na dan.

Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji² ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno-mišične bolezni pravico do največ 5 kosov na dan.

2 Težka stanja – uporablja se Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MFK) – splošni opisovalec z negativno lestvico, ki označuje obseg ali težo okvare.