Košarica

FILTER ZA KANILO PRI TRAHEOSTOMI

ZZZS šifra: 1338
Trajnostna doba: največ 30 kosov na mesec
Zdravstveno stanje:

Trajna traheostoma, pri kateri oseba nosi kanilo.