Košarica

IGLA ZA ENKRATNO SUBCUTANO UPORABO

ZZZS šifra: 1742
Trajnostna doba: ocena IOZ*
Zdravstveno stanje:

Bolezenska stanja, pri katerih je zavarovana oseba naučena samoinjiciranja ampuliranih zdravil.